Gaziantep Aile Psikologu Hizmeti

Aile Danışmanı /Terapisti Nedir? Aile Danışmanı/ TerapistiKimdir?
Aile Danışmanlığı, aile fertlerinin sorunlarının üstesinden gelmesine yardım etmek için ailenin güçlerini ve sağlamlığını arttırmayı amaçlayan ayrıca bireylere sosyal destek sağlamaya yönelik bir terapi yaklaşımıdır. Aile Danışmanı/ Terapisti Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Danışman ve Rehberlik, Sosyal hizmetler, Tıp ve Hemşirelik Bölümlerinden mezun en az 450 saat Üniversiteden Aile Psikoloğu (Danışmanı) Eğitimini almış kişilerdir. Bu kişiler aile yapılarını, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkisini ve iletişimini ele alır. Aile Danışmanlığı sadece tek bir bireyi ya da tek bir etkeni değil bunlar arasındaki etkileşimi ele alır ve bütünü görmeyi amaçlar. Aile Terapisinde var olan sorunun kaynaklandığı kısımlardan çok bunu sürdüren ve devam etmesini engelleyecek etkenler üzerinde durularak aile fertlerine çözüm odaklı terapi modeli uygulanmaya çalışılır. Yaşanan sorunu başlatan nedenin sorgulanmasının bir yararı yoktur. Nedeni ne olursa olsun ortaya çıkan bir davranış, diğerinin davranışları ile sürdürülür, yani karşılıklı olarak birbirini etkileme vardır. Bireysel terapide müdahale bireyin duygu ve düşüncelerine yapılırken, Aile Terapisinde müdahale ilişkilere yapılır. Söz konusu problemin oluşumunda, devam etmesinde ya da çözümünde her bir aile üyesinin rolü anlaşılmaya çalışılır. Aile iletişimi ya da etkileşiminde değişiklik yapılarak sorunlara çözüm üretmeye çalışır.
Sağlıklı aile, yoluna çıkan her türlü soruna karşı bilinçli ve farkındalık düzeyi gelişmiş ve bu doğrultuda kendisine yol çizebilen ailedir. Bu aileler işlevlerini yerine getirebilen ailelerdir. Sağlıksız işlev gösteren ailelerde ise rollerin birbirine karışması, ailedeki hiyerarşinin bozulması, çatışma yönetiminde yetersizlik, problem çözme becerilerinin azlığı, iletişimde birbirine karışık mesajlar verme gibi özellikler görülür. Aile sisteminde ki bu tür problemler ruhsal problemleri de beraberinde getirmektedir. Aile bireylerinden birinde ortaya çıkan belirti aslında ailede varolan sorunlardan kaynaklanmaktadır. Yani aile iç içe geçmiş etkileşimler kümesidir ve tek bir birey tüm kümeyi etkileyebilir.
Aile Danışmanları/ Terapistleri bireylerin daha yeterli ve tatmin edici bir aile ortamına ve sosyal uyuma sahip olmaları amacıyla bu alanda eğitim almış uzmanlardır.
Neden Aile Danışmanı/ Terapisti?
Birçok çift ya da aile terapiye geldiğinde ilişkiden ya da terapiden ne beklediğini ifade etmekte güçlük çeker. Genellikle terapiye başvurmalarındaki temel neden olarak hayal kırıklıklarını tarif ederler. Beklentileri konuşulduğunda çoğunlukla ruh ikizi arayışı, koşulsuz sevgi ve destek gibi genel evlilik beklentilerinden bahsedilir. Görünürdeki bu beklentilerin ne kadar gerçekçi olduğu ve altta yatan temel sorunun ne olduğu terapide anlaşılmaya çalışılır. Ailelerin hedefleri ile varolan durum arasında ki ilişkiye ve tarafların kendilerine düşen sorumluluğu almalarına yardımcı olunur.
Yine bir çift için yeni doğmuş bir bebek ya da daha büyük bir çocukla ebeveynlik rolüne geçmek yıpratıcı bir deneyimdir. Böylesi ebeveynler terapiye geldiklerinde çaresiz şekilde, hayatı sürdürmenin temelleri ile ilgilenirler. Çiftin ebeveynliğe geçişte hissettiği baskı ve gerilimler bir çok şeyi beraberinde getirir, kendilerine ait zamanın kalmaması, maddi sorunlar, ebeveyn olmakla ilgili kafa karışıklıkları gibi durumlar çiftin ilişkisinin bozulmasına sebep olabilir. Çocuklarına yardım ederken ebeveynler kendi derin kırılganlıkları ile yüzleşebilirler. Aile Danışmanı/ Terapisti çiftlerin ebeveynliğin yaşamlarına kattığı yeni fırsatları keşfederek ebeveynlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Hangi durumda başvurulur?
Aile ortamında yaşanan huzursuzluk ve gerilimler
Çocuk, anne-baba ilişkisindeki problemler
Çocuk ya da ergende görülen uyum sorunları ve davranış değişiklikleri
Alkol- madde kullanımı
Depresyon
Boşanma veya ayrılma
Uyum sorunları
Cinsel sorunlar
Aile üyelerinden birindeki önemli bir sağlık sorunu
Aile içinde şiddetin varlığı
Bazen çeşitli yaşam olayları aile yaşantısını etkileyebilir; yeni bir çocuk, ekonomik krizler, bir aile üyesinin evden ayrılması gibi değişimlere uyum sağlamakta zorlanan aileler de aile ya da Evlilik Terapistine başvurabilirler.
Aile Danışmanlığında kullanılan teknikler nelerdir?
Bu terapide kullanılan teknikler çeşitlilik göstermektedir. Dünyada şu ana kadar ailelerle çalışmak üzere bir çok yaklaşım geliştirilmiş olup birkaç tanesi en sık olarak kullanılmakta olup, Psikoloğun nasıl bir formasyonda eğitim aldığıyla yakından ilgilidir. Ancak hangi teknikler kullanılırsa kullanılsın ailelerle, çiftlerle çalışmanın temel ilkeleri her durumda aynıdır. Önemli olan teknikten öte aile ile terapist arasındaki ilişkinin niteliğidir.
Aile Terapistinin/ Psikoloğunun özellikleri nelerdir?
Mesleki yasa ve etik prensipler doğrultusunda çalışır ve güvene dayalı bir ilişki kurar. Danışanların paylaşımlarını gizli tutar, terapide taraf tutmaz, ailenin bütün bireyleriyle iyi bir ilişki kurar. Kendi sınırlarını bilir ve gerektiğinde başka uzmanlara yönlendirir. Danışanların bireysel değerlerine saygı gösterir ve bu doğrultuda çözümler üretmelerine yardımcı olur. Toplumun her kesimindeki bireylerle çalışabilir, ırk, cinsiyet, din, ulusal kimlik ve cinsel tercihlere göre ayırmaz. Aile Psikoloğu, danışanların kendi kararlarını alabilme hakkına saygı gösterir ve danışanın alacağı kararların sonuçlarını kavramasına yardımcı olur.

Gaziantep Kariyer Polikliniği Gaziantep Merkezli Bir Bireysel Koçluk – Psikolojik Danışmanlık – Aile Danışmanlığı Merkezi olup, Türkiye’de 14 ilde şubesi ile hizmet vermektedir. Randevu almak için lütfen arayınız.

Yorum Bırakın