Gaziantep Öfke Kontrolü Tedavisi Ve Terapisi

Konu öfke olunca genelde merak edilen ilk şey öfkenin nasıl kontrol edileceği oluyor. Öfke kontrolünün nasıl sağlanacağından önce öfkenin ne olduğunun, neden öfkeleniyor olduğumuzun ve öfkelenmenin bir problem olup olmadığının tespit edilmesinde fayda vardır. Aksi takdirde bu duygunun bize sağlayacağı faydaları göz önünde bulundurmamış oluruz.
Öfke nedir ve neden öfkeleniriz?
Öfke, kişinin belirli bir saldırı, haksızlık, eleştiri ya da engellenme karşısında yaşadığı doğal ve yaygın bir duygudur. Öfke duygusu kişiyi, rahatsız olmasına yol açan uyarıcıları ortadan kaldırmaya yönelttiği için aslında işe yarar bir tepkidir. Bir zorlukla karşı karşıya geldiğimizde , öfke duygusu sayesinde fiziksel ve psikolojik duygu durumumuz harekete geçer ve öfke sayesinde koruyucu önlemler için gerekli davranışlarda bulunuruz .
Öfkelenmek bir problem midir?
Öfke duygusunu hissetmek bir problem değildir. Aksine sağlıklı olan öfke duygusunu hissedip, bunu uygun bir şekilde dışa vurabilmektir. Problemi oluşturab öfkelenmek değil öfkeyi kontrollü bir şekilde yönetememektir . Yani öfke uygun kontroller olmaksızın ortaya çıkar, ifade edilir ve deneyimlenirse bu durum problem oluşturur. Kontrolsüz biçimde öfkesini dışa vuran kişi çevresi ile olan ilişkilerini zedeleyebilir ve sonrasında suçluluk ve pişmanlık yaşayabilir.
Öfkeyi bastırmaya çalışmak sağlıklı mıdır?
Öfkenin yıkıcı bir şekilde dışa vurulması gibi bastırılması da sağlıklı değildir. Öfkenin bastırılması kişinin öfkeyi içine yönlendirmesi anlamına geleceği için suçluluk duygularına ve depresif duygudurumuna yol açabilir. Öfkesini bastırdığında kişi, öfkesinin sağlıklı bir şekilde dışa vurulduğunda elde edeceği ihtiyacı karşılayamaz. Aynı zamanda kişinin öfkesini sıklıkla bastırmaya çalışması öfkenin kontrolsüzce dışa vurulmasına da yol açabilir.

Peki nedir Öfke kontrolü?

Öfke kontrolü, öfkeyi uygun yere ve uygun bir şekilde ifade etme becerisini kazanmaktır. Amaç bireyin hiç öfkelenmemesini sağlamak ve öfkeyi yok etmek değildir. Öfke kontrolünde temel amaç; saldırganlıktan uzak, şiddet içermeyen, kişinin kendisine ve çevresindekilere zarar vermeyecek şekilde içinde barındırdığı duyguyu ifade etmesini sağlamaktır.
Öfke sorunuyla psikoterapide nasıl çalışılır?
Psikoterapide öfke sorunuyla çalışırken, kişinin öfkesini neyin tetiklediğini bulmak yani öfkeye neden olan durumları anlayıp öfkeyi tanımak amaçlanır. Daha sonra ise bu öfke duygusunun doğru ifadesinin sağlamasına yardımcı olmak hedeflenir. Öfkenin uygun şekilde ifadesi sağlandığında, öfkenin kontrol edilemez hale gelmesinin ve yıkıcı sonuçlar doğurmasının da önüne geçilir.

Yorum Bırakın